Våre Eiendommer

Vår portefølje innen utdannings infrastruktur inkluderer både barnehager, grunnskoler, videregående skoler samt høyskoler og universiteter. Vi i Nordiqus skal være den opplagte partner for både kommuner og frittstående aktører ved nybygging eller renovering av eksisterende utdanningseiendommer. Vi har en langsiktig ambisjon om å være en samfunnsbygger gjennom å forvalte og utvikle vår portefølje av høy kvalitet for fremtidens generasjoner.