Vi forvalter og utvikler utdanningsinfrastruktur for fremtidens generasjoner

I Nordiqus vet vi hvor viktig det er med sterk lokal tilstedeværelse i tillegg til bred lokal kunnskap og gode lokale relasjoner. Vi er en av de største eiere og forvaltere av sosial infrastruktur i Norden.

Utdanningsinfrastruktur

For Nordiqus er velfungerende utdanningseiendom en like naturlig del av infrastrukturen i samfunnet som våre veier og jernbaner. Det som kjennetegner infrastruktur, er at det er noe som er til stede i våre omgivelser som vi ikke tenker på inntil den dagen det ikke fungerer som den skal, eller forsvinner. Dette er funksjoner i samfunnet som vi tar for gitt. Akkurat slik ønsker vi at man skal tenke om våre barnehager, skoler, høyskoler og universiteter. Bygningene skal være pålitelige, velfungerende og lokalisert der vi trenger dem når vi trenger dem. Vi kaller dette for utdanningsinfrastruktur!

En samfunnsbygger med et langsiktig perspektiv

Vi er stolte over å være en drivkraft innenfor sosial infrastruktur og tar vårt samfunnsoppdrag på største alvor. I de områdene hvor våre bygninger ligger, har vi en langsiktig tilnærming der vi ønsker å være en stabil og trygg partner for våre kunder.