Om Nordiqus

Om Nordiqus

Nordiqus ble etablert i 2022. Selskapet er en eier og forvalter av en portefølje med mer enn 600 sosial infrastruktur eiendommer i Norden som benyttes til utdanningsformål. Vår portefølje inkluderer både barnehager, grunnskoler, videregående skoler samt høyskoler og universiteter. Nordiqus skal være den opplagte partner for både kommuner og frittstående aktører ved nybygging eller renovering av eksisterende utdanningseiendommer. Vi har en langsiktig ambisjon om å være en samfunnsbygger gjennom å forvalte og utvikle utdanningseiendommer av høy kvalitet for fremtidens generasjoner. 

Vår gode kunnskap om utdanningseiendommer og drift av utdanningsinstitusjoner, gjør det mulig å møte både dagens og morgendagens behov for denne typen bygninger. Nordiqus arbeider hele tiden med å forstå utviklingen og å møte de behovene som oppstår i fremtiden. 

Måten barn, elever og studenter tilegner seg kunnskap på er i endring, og den kan være helt annerledes i fremtiden. Vi tilbyr derfor våre kunder funksjonelle bygninger som kan tilpasses nye behov og tilbyr tjenester med lokal tilpasning.