Om Nordiqus

Om Nordiqus

Nordiqus bildades 2022 och är en ägare av fler än 600 tillgångar inom social infrastruktur runt om i Norden som alla är underbyggda av statligt finansierad verksamhet. Vår portfölj inkluderar både förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet. Vi på Nordiqus vill vara den självklara, långsiktiga partnern för såväl kommuner som fristående aktörer vid nybyggnation eller renovering av befintliga utbildningsfastigheter. Vi har en långsiktig ambition att vara en samhällsbyggare genom att förvalta och utveckla utbildningsfastigheter av högsta kvalitet, för framtidens generationer. 

Vi har kunskap om utbildningsfastigheter och skolverksamheten som gör det möjligt att möta både dagens krav och framtidens behov. Nordiqus arbetar hela tiden med att förstå utvecklingen och tillgodose de krav som uppstår. 

Dagens skola kan vara något annat imorgon och vår avsikt är att stötta våra kunder med högkvalitativa och anpassningsbara tillgångar samt värdefull service utifrån lokala behov.