Bekräftelse

Härmed bekräftar vi som leverantör till Nordiqus att vi läst, förstår, accepterar och kommer att tillämpa Nordiqus uppförandekod- och hållbarhetskod för leverantörer . 

Vi förstår att aktuella dokument gäller för oss i alla marknader och jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet med, eller indirekt representerar eller arbetar för, Nordiqus. Vi godkänner att aktuella dokument ska ses som en integrerad del av vårt avtal med Nordiqus.

Leverantör