Artiklar

Det här är Nordiqus – VD Jenny Rehns egna ord om resan så här långt

Med fler än 600 utbildningsfastigheter runtom i Sverige, Norge, Finland och Danmark är Nordiqus Nordens största ägare och förvaltare av utbildningsfastigheter. Stark lokal närvaro, gedigen kunskap och goda relationer har varit framgångsreceptet för denna utveckling. Hör VD Jenny Rehns egna ord om resan så här långt – och dess nästa steg.

 

“Vi är både stolta över, och ödmjuka inför, den position som vi har. I och med lanseringen av Nordiqus tydliggör vi vårt erbjudande och vår roll. Men i praktiken är vårt uppdrag oförändrat – att erbjuda utbildningsfastigheter av högsta kvalitet, för dagens och framtidens generationer.”
Jenny Rehn, VD på Nordiqus

 

Kan du berätta lite kort om Nordiqus?

Nordiqus resa började egentligen 2020, då som SBB:s verksamhetsben inom utbildningsfastigheter. Steg för steg växte utbildningsportföljen, både i termer av antal skolor och geografi, för att så småningom bli ledande i Norden. Under 2022 kom Brookfield – en global förvaltare av reala tillgångar med säte i Kanada – in som delägare och tidigare i år blev de huvudägare. Totalt har vi cirka 600 utbildningsfastigheter – förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet – i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vår mission är att vara en drivande samhällsaktör inom social infrastruktur. Kommunerna ska se oss som den självklara partnern till utbyggnad och renovering av lokaler för utbildning. Jag vill också poängtera att bildandet av Nordiqus som självständigt bolag inte innebär någon förändring för vare sig skolorna eller kommunerna. Verksamheten löper som vanligt, men vi har nu en självgående ledning inom utbildningsfastigheter med eget mandat till både projekt och förbättringar.

Vem är Jenny Rehn och teamet bakom Nordiqus?

Fastigheter har varit den röda tråden genom mitt arbetsliv. Kort efter fastighetskrisen, i mitten av 90-talet, började jag jobba i branschen. Och jag har blivit kvar sedan dess. Jag har arbetat i såväl privat som kommunal miljö, och erhållit ett antal ledande positioner, med affärsutveckling och förvaltning som huvudområden. För drygt ett år sedan klev jag in i min nuvarande roll. Tidigare i år anslöt Samuel Spetz som CFO och i samband med lanseringen av Nordiqus har vi även kunnat välkomna Mattias Monbäck, Celin Backen Roppen och Malin Hein Dymling. Om jag får säga det själv så har vi lyckats få ihop ett riktigt dream team. Den kunskap, erfarenhet och engagemang som denna grupp har är oerhört stark. Tillsammans med Brookfield och SBB har vi en gedigen organisation som ska fortsätta att förvalta och utveckla utbildningsfastigheter av högsta kvalitet, för dagens och framtidens generationer.

Hur skiljer sig utbildningsfastigheter från andra fastigheter?

”Fastigheter” eller ”fastighetsmarknaden” består av flera olika typer av fastigheter, med olika karaktäristiska, behov och riskprofiler. Utbildning är en bärande pelare i vårt samhälle. År efter år börjar nya kullar av förskolebarn upp till universitetsstudenter. Det gör utbildningsfastigheter till en långsiktig, trygg och stabil bransch. Marknadssvängningarna, till skillnad för exempelvis kommersiella fastigheter, är mindre och trögare. Kontrakten med hyresgästerna (kommuner samt privata aktörer) är väldigt långa, i vårt fall nära 13 år i genomsnitt, och inflationssäkrade. Det skapar en trygghet för oss som bolag såväl som för våra hyresgäster. Det är en viktig premiss i vår relation som möjliggör att tillsammans genomföra långsiktiga satsningar för att svara mot dagens och morgondagens behovsbild.

Vilken roll spelar Nordiqus i det?

Vår uppgift som ledande aktör i Norden är att sätta högsta möjliga standard för hur vi bedriver vårt arbete. Den förändrade demografin och urbaniseringen – både i Norden men även i Europa överlag – driver på behovet av högkvalitativa utbildningsfastigheter, som utvecklas inom kortare tidsramar till rimliga kostnader. Många gånger mäktar kommunerna inte med att själva utveckla eller underhålla fastighetsbeståndet som krävs. Att då ha en partner i oss möjliggör att snabbt kunna gå från skiss till färdigställande. Ta etableringen av en ny stadsdel som exempel. Kommunen behöver då bedriva flera parallella processer – vägar och kommunikation, butiker och parkeringsplatser, bostäder och skolor, samt mycket annat behöver falla på plats samtidigt. Det är ett exempel på den roll som Nordiqus spelar. Likaså är om- och tillbyggnationer en viktig aspekt, där exempelvis en skolas befintliga lokaler inte räcker till för elevunderlaget.

Nordiqus tar nu sitt första steg som eget företag. Vad innebär det för framtiden?

Den dagliga verksamheten och kontakten består intakt. SBB kommer fortsätta att förvalta hela utbildningsportföljen genom ett förvaltningsavtal. Det säkerställer kontinuitet och stabilitet för alla våra hyresgäster. Samtidigt kommer Brookfield kunna fortsätta att bidra med både kompetens och finansiering för att fortsätta att utveckla både Nordiqus och det befintliga beståndet av skolor. Ett område som vi fokuserar mycket på är energieffektivitet, vilket vi önskar att ytterligare utveckla.

Min bedömning är att Nordiqus fortfarande befinner sig i början av sin resa. Norden har ett stort befintligt bestånd av utbildningsfastigheter som behöver rustas upp och anpassas till nya behov. Samtidigt ser vi städer som växer, med nya stadsdelar, som kommer behöva en långsiktig partner att luta sig mot för att utveckla nya skolor och universitetslokaler.