Om Nordiqus

Affär och strategi

Nordiqus utvecklar och förvaltar den bästa utbildningsportföljen för dagens och framtidens generationer i Norden. 

Vi strävar efter att skapa värde för våra kunder och långsiktiga samarbetspartners genom att ha en nära, aktiv förvaltning och kontinuerlig utveckling av vår utbildningsportfölj. 

Genom nära samarbete med våra kunder och kommunerna där vi verkar säkerställer vi  att vår utbildningsportfölj möter dagens och morgondagens behov.