Vi förvaltar och utvecklar utbildningsinfrastruktur för framtidens generationer

På Nordiqus vet vi hur viktigt det är med lokal närvaro, stor kunskap och starka relationer. Vi är en av Nordens största ägare och förvaltare av utbildningsinfrastruktur.

Utbildningsinfrastruktur

För Nordiqus är välfungerande utbildningsfastigheter en lika självklar del av infrastrukturen som våra vägar och järnvägar. Det som utmärker infrastruktur är att det är sådant i vår omgivning som vi inte tänker på förrän den dag den inte fungerar eller försvinner. Det är sådant i vår omgivning som vi har förmånen att kunna ta för givet. Det är precis så vi vill att man ska se på våra förskolor, skolor och universitet. De är pålitliga, välfungerande och finns där de behövs, när de behövs. Vi kallar det för utbildningsinfrastruktur!

En samhällsbyggare med långsiktigt perspektiv

Vi är stolta över att vara en drivande kraft inom social infrastruktur och vi tar vårt uppdrag på största allvar. I de städer och orter som våra utbildningstillgångar finns, har vi ett långsiktigt perspektiv för att vara en stabil och trygg partner till våra kunder.