Projekt

En av våra viktigaste uppgifter är att kontinuerligt utveckla våra utbildningslokaler för att erbjuda den bästa skolmiljön som i sin tur stödjer lärandet på bästa sätt. Genom projektverksamheten kan vi tillsammans med våra kunder utveckla och förnya fastigheterna. Vi fokuserar på utveckling av läromiljön, energieffektiviseringar, hållbara materialval och återbruk. Alltid i nära samverkan med våra kunder för att skapa skräddarsydda tillgångar som uppfyller kundens behov. Projekten drivs av kunniga och erfarna medarbetare.

Montessoriskola Höganäs

Under 2022-2023 utökades förskolan med 635 kvm. Förskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Brons och solceller monteras på taket. Utöver de nya byggnaderna har vi utvecklat utemiljön med ett nytt trädäck och uppgraderat lekplatsen. Read More

Mosjö Sverige

I takt med att Mosjö skola expanderar skickas eleverna med buss till andra skolor för att bedriva sin utbildning. Behovet av större anläggningar är uppenbart och akut. Read More

Sjöbotten Falun

Praktiska Gymnasiet i Falun upplevde en utbyggnad som krävde en flytt från sina tidigare lokaler. Tidigare belägen vid regementet var verksamheten utspridd i flera olika lokaler. Read More

Vendelsö Hage

På fastigheten finns lokaler inrymmande förskola och skola upp till årskurs 6. Byggnaden har bl a stomme av betong, fasader av trä, tak belagt med betongpannor och treglasfönster på aluminiumbåge. Read More

Inspektor Härnösand

På fastigheten finns det sex skolbyggnader om 1-3 våningar ovan mark. Byggnaderna omfattar lokaler för utbildning, idrottshall, restaurangskola, restaurang, slöjdsalar etc. Read More

Skapaskolan

Skapaskolan Stockholm. Skolbyggnaden uppfördes under 2018 och stod klar 2019. Byggnaden är ett passivhus och består av tre våningar. Read More