Montessoriskola Höganäs

Nya byggnaderna, utvecklad utemiljö Höganäs

Under 2022-2023 utökades förskolan med 635 kvm. Förskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Brons och solceller monteras på taket. Utöver de nya byggnaderna har vi utvecklat utemiljön med ett nytt trädäck och uppgraderat lekplatsen.