Våra tillgångar

Vår fastighetsportfölj

Nordiqus lokala fastighetsförvaltning sköts av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som har en långsiktig och lokal förvaltning. Du hittar vårt fastighetsbestånd här