Våre Eiendommer

Vår portefølje

Nordiqus’ eiendommer forvaltes av SBB Samfunnsbygg (SBB), som er en langsiktig forvalter. Teknisk drift av eiendommene gjøres av SBB og SBBs lokale samarbeidspartnere. Du finner vår eiendomsportefølje her