Om Nordiqus

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt å publisere en årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Nordiqus Norway Education Holdco 1 AS (Nordiqus) er underlagt åpenhetsloven som følge av direkte og indirekte eierskap til selskaper som samlet sett oppfyller lovens terskelverdier, jf. § 3 a). 

Se Nordiqus sin redegjørelse for 2023 her.