Om Nordiqus

Forretning og strategi

Nordiqus utvikler og forvalter den beste porteføljen av utdanningseiendommer for dagens og fremtidens generasjoner i Norden. 

Vi etterstreber å skape verdi for både kunder og langsiktige samarbeidspartnere gjennom en tett og aktiv forvaltning samt ved kontinuerlig å utvikle vår utdanningsportefølje. 

Gjennom vårt tette samarbeid med våre kunder samt med de kommunene der vi har eiendommer, sikrer vi at våre utdanningsportefølje møter både dagens og morgendagens behov.