Tre barn som springer och håller hand

Om Nordiqus

Bærekraft

Nordiqus skaper bærekraftige miljøer der mennesker skal arbeide og leve i lang tid fremover. Bærekraft er derfor en viktig del av vårt daglige arbeid. Nordiqus arbeider lokalt med sosial, klima og miljø samt økonomisk bærekraftig utvikling. Vår lokalt forankrede forvaltning medfører en tett og direkte kundekontakt som kombinert med vår størrelse gjør det mulig å gjøre nødvendige investeringer i utdanningseiendom. 

Selskapet skal styre virksomheten etter den internasjonale klimaavtalen (Paris-avtalen) med et overordnet mål om å være klimanøytrale i 2030 og at porteføljen er tilpasset for å minimere klima-relatert risiko. Selskapet skal jobbe etter et livssyklusperspektiv for sin virksomhet, sikre effektiv og ansvarsfull bruk av naturressurser samt fremme biologisk mangfold.  

Vi har fokus på å gjennomføre energiprosjekter som leder til energibesparelser eller omstilling til fornybar energi. Vi jobber for at vi årlig skal redusere energiforbruket med 3%. Per i dag er ca 20% av vår portefølje miljøsertifisert.