Vendelsö Hage

På fastigheten finns lokaler inrymmande förskola och skola upp till årskurs 6.
Byggnaden har stomme av betong, fasader av trä, tak belagt med betongpannor och treglasfönster på aluminiumbåge. Parkeringsmöjligheterna är goda och utgörs av flertalet parkeringsplatser på fastigheten. Fastigheten är en Miljöbyggnad Silver.