Mosjö Sverige

Mosjö Sverige

Behov: Fler skolplatser och modernisering av omoderna lokaler.

I takt med att Mosjö skola expanderar skickas eleverna med buss till andra skolor för att bedriva sin utbildning. Behovet av större anläggningar är uppenbart och akut. År 2025 kommer fler skolplatser att finnas tillgängliga, tack vare Nordiqus satsning på skolan. I projektet ingår en tvåvånings tillbyggnad innehållande klassrum och personalrum samt ombyggnad av bland annat specialrum, matsal och kök. Tillbyggnaden ansluts till befintlig skola med en kopplingslänk som även fungerar som entré och vindfälla.