Sjöbotten Falun

Praktiska Gymnasiet i Falun. Omflyttning för att samla allt under ett tak
Plats: Falun, Sverige

Behov: Samla skolverksamhet och modernisera utbildningsmiljön.

Praktiska Gymnasiet i Falun upplevde en utbyggnad som krävde en flytt från sina tidigare lokaler. Tidigare belägen vid regementet var verksamheten utspridd i flera olika lokaler. I ett samarbete mellan EduCo och skolan hittade man en ny lokal och en omlokalisering av tidigare verksamhet samt en ombyggnad till skolverksamhet genomfördes. Idag har Praktiska Gymnasiet nya skollokaler i en gammal järnhandel där flera förbättringar gjorts, som uppgraderat ventilationssystem och bullerdämpande åtgärder. De nya lokalerna gör det möjligt för skolan att ha hela sin verksamhet, inklusive alla program, under ett tak, vilket skapar en trevligare atmosfär och ökar enheten och säkerheten inom skolan.