Edsberg 10:60

Beskrivelse

På Fastigheten finns en byggnad i ett till två plan ovan mark, uppförd 2005. Utemiljön utgörs till största del av kuperad naturmark med

diverse lekanordningar.

Kontaktpersoner

Viktor Gyllenhammar

Camilla Täpp