Liljekonvaljen 14

Beskrivelse

Byggnaden är belägen på en lätt kuperad tomt. Utvändiga ytor består av asfalterad lekyta, gräs, sand samt berg i dagen. Byggnaden har en stomme av trä och tegel med fasader i puts. Fönster är av typen 2-glas.

Kontaktperson

Camilla Täpp