Myrstuguberget 20

Beskrivelse

Byggnaden uppfördes 1985 och är grundlagd med betongplatta på mark och stommen utgörs av träreglar. Fasaderna består av tegel i skalmursutförande och fönster av typen 2+1 samt trippelisolerglas i trä.

Kontaktpersoner

Jenny Karlsson

Camilla Täpp