Runö 7:162

Beskrivelse

På fastigheten finns en byggnad i två plan ovan mark uppförd 1998. Byggnaden är sammanbyggd med grannfastighetens (Runö 7:163). Byggnaden har stomme i betong, fasader av tegel, yttertak belagt med takpannor och tre-glasfönster med aluminiumbågar. Det finns ett trapphus med hiss mellan våningsplanen. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är utförd i form av mekanisk till- och frånluftsventilation.

Kontaktpersoner

Linnéa Jonsson

Alexander Hedin