Rotebro 3:45

Beskrivelse

På Fastigheten finns en byggnad i ett plan ovan mark. Byggnadenär uppförd 1971 och tillbyggd 1990.Utomhusmiljön består mestadels av grönytor samt lekanordningar.

Kontaktpersoner

Viktor Gyllenhammar

Camilla Täpp