Renfanan 30

Beskrivelse

Fastigheten inrymmer en förskola med två avdelningar, personalutrymme samt ett litet tillagningskök och en liten matsal. Byggnaden, som stod klar 1981, är i ett plan och har trästomme med putsad fasad samt sadeltak belagt med falsad plåt.

Kontaktpersoner

Lena Wallberg

Camilla Täpp