Internationella Engelska skolan Sundsvall

Utbyggnad av Internationella Engelska skolan Sundsvall

Lokal närvaro, långsiktigt samarbete och attraktiva utbildningsmiljöer.

Behov: Fler skolplatser och ny idrottshall.

Sundsvall växer som stad och närmar sig 100 000 invånare. Behovet av fler skolplatser blir allt tydligare, inte minst på Internationella Engelska Skolan Sundsvall. Genom renoveringar, om- och tillbyggnader av skolan ökade antalet skolplatser rejält och uppgår idag till 1 120 stycken. Den tidigare idrottshallen renoverades också och omfattar nu ett komplett utbud av idrottslokaler.