Inspektor Härnösand

På fastigheten finns det sex skolbyggnader om 1-3 våningar ovan mark. Byggnaderna omfattar lokaler för utbildning, idrottshall, restaurangskola, restaurang, slöjdsalar etc. Byggnaderna har stommar av tegel, betong, stål och trä. Fasaderna är klädda med tegel, puts och trä, taken är belagt med plåt och byggnaderna har tre och två-glasfönster. Uppvärmning sker via bergvärme, delvis genom radiatorer. Ventilationen i byggnaderna sker med hjälp av självdrag och till- och frånluftsystem, delvis med värmeväxlare.