Opaltorget Göteborg

Opaltorget i Göteborg – omstrukturering för att ta tillvara på tidigare outnyttjad yta

Behov: Att optimera Opaltorgets attraktionskraft och bidra till den övergripande förstärkningen av Göteborg som stad.

Opaltorget i Göteborg är under utveckling för att bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram med bland annat 1 100 nya bostäder, butiker, kontor, förskolor och skolor, en vårdcentral, ett apotek, en familjecentral, en ny Opalkyrka och en ny park. Nya Opalparken byggdes 2022 och ska stå färdig hösten 2023. 2025 planeras de sista bostäderna vid nya Opaltorget stå färdiga, samt en förskola.