Skapaskolan

Byggnation Skapaskolan

Skolbyggnaden uppfördes under 2018 och stod klar 2019. Byggnaden är ett passivhus och består av tre våningar. Fasaden består av stående träpanel i fallande längder och fönstren är av typen 3-glas med isolerglas. Yttertaket består av plåt med delvis sedumtak och solceller.