Söderbymalmsskolan Haninge

Att ta itu med behovet av skolplatser på Söderbymalmsskolan i Haninge

Behov: Fler skolplatser, flytt av skolplatser, samt idrottshall.

Nordiqus och Haninges utbildningsförvaltning har tillsammans med arkitekter och konsulter genomfört en renovering, om- och tillbyggnad av skolan av den tidigare universitetslokalen i kvarteret Riksäpplet 2. För att säkerställa att de nya lokalerna mötte både nuvarande och framtida behov var upplägget att skapa förutsättningar för en flexibel byggnad inom befintlig struktur. Lösningen blev en tydlig och enkel planlösning. Söderbymalmsskolans har nu toppmoderna lokaler med ny inredning, ny utrustning, och högsta kvalitet vad gäller tekniska lösningar och IT skapar förutsättningar för en bra lärmiljö och studiero.